Javno naročilo

JN749/2016

Datum objave:15.05.2019
Datum zadnje spremembe:15.05.2019
 
Naročnik
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje, Kolonija 1. maja 21, 1420 Trbovlje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15000000:Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA ZA LETO 2019 sklop 15
Pogodbena vrednost:4.179,94 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:30.11.2018
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
PITUS d.o.o., Ob Dravi 2A, SI-2000 Maribor
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA ZA LETO 2019 sklop 15 (sklenitev: 30.11.2018, zadnja spr.: 15.05.2019)prenos datoteke|podrobni podatki