Javno naročilo

JN000799/2019-X01

Datum objave:15.05.2019
Datum zadnje spremembe:15.05.2019
 
Naročnik
GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 03111000:Semena
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:JNMV01-01-2019
Pogodbena vrednost:32.522,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:11.03.2019
Trajanje pogodbe:10 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
KMETIJSKA ZADRUGA TREBNJE z.o.o., Stari trg 2, SI-8210 Trebnje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
JNMV01-01-2019 (sklenitev: 11.03.2019, zadnja spr.: 15.05.2019)prenos datoteke|podrobni podatki