Javno naročilo

Datum objave:15.05.2019
Datum zadnje spremembe:15.05.2019
 
Naročnik
OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 09123000 (Zemeljski plin)
Podatki o predmetu naročila: Aneks št. 1 k pogodbi o dobavi zemeljskega plina v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2020
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1 k pogodbi o dobavi zemeljskega plina v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2020
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:25.04.2019
Trajanje dodatka:24 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje z zemeljskim plinom, Cesta Ljubljanske brigade 11, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih