Javno naročilo

JN006800/2018-C01

Datum objave:05.06.2019
Datum zadnje spremembe:10.10.2019
 
Naročnik
BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15000000:Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki, 03220000:Vrtnine, sadje in lupinarji
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:OKVIRNI SPORAZUM št. JN 01/18-TUŠ ZA DOBAVO ŽIVIL IN MATERIALA ZA PREHRANO
Pogodbena vrednost:26.589,43 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:13.05.2019, 25.09.2019
Trajanje pogodbe:18 mesecev, 13 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
ENGROTUŠ podjetje za trgovino, d.o.o., Cesta v Trnovlje 10A, SI-3000 Celje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
OKVIRNI SPORAZUM št. JN 01/18-TUŠ ZA DOBAVO ŽIVIL IN MATERIALA ZA PREHRANO (sklenitev: 13.05.2019, zadnja spr.: 05.06.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
ANEKS št.1 k OKVIRNEMU SPORAZUMU št. JN 01/18-TUŠ za dobavo živil in materiala za prehrano (sklenitev: 25.09.2019, zadnja spr.: 10.10.2019)prenos datoteke|podrobni podatki