Javno naročilo

JN000766/2018-X01

Datum objave:12.06.2019
Datum zadnje spremembe:12.06.2019
 
Naročnik
OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71320000 (Storitve gradbenega projektiranja)
Podatki o predmetu naročila: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI v sklopu naloge: »Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju«
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 2 k Pogodbi št. 4300-001/2018-73
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:16.10.2018
Trajanje dodatka:11 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
ATELJE OSTAN PAVLIN, arhitektura, urbanizem, d.o.o., Ulica na Grad 8, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih