Javno naročilo

JN003671/2018-C01

Datum objave:12.06.2019
Datum zadnje spremembe:12.06.2019
 
Naročnik
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
Podatki o predmetu naročila: Živila in material za prehrano
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:220-1/2018-191
Vrednost dodatka:547,22 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:04.06.2019
Trajanje dodatka:4 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
PELOZ Predelava mesa in proizvodnja mesnih izdelkov d.o.o., Loke 1A, SI-5000 Nova Gorica

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih