Javno naročilo

JN001598/2019-X01

Datum objave:12.06.2019
Datum zadnje spremembe:12.06.2019
 
Naročnik
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne 7, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 72261000:Podporne storitve za programsko opremo
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:4300-11/2019/20; Vzdrževanje in dopolnitve programske opreme Pantheon za obdobje 4 let
Pogodbena vrednost:18.817,28 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:09.05.2019
Trajanje pogodbe:48 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
STROKA PRODUKT proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Koroška cesta 61A, SI-2360 Radlje ob Dravi
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
4300-11/2019/20; Vzdrževanje in dopolnitve programske opreme Pantheon za obdobje 4 let (sklenitev: 09.05.2019, zadnja spr.: 12.06.2019)prenos datoteke|podrobni podatki