Javno naročilo

JN001190/2019-X01

Datum objave:12.06.2019
Datum zadnje spremembe:12.06.2019
 
Naročnik
OBČINA RADLJE OB DRAVI, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45000000:Gradbena dela
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Gradbena pogodba št. 4110-0001/2019 za projekt "Inv. vzdrž. LC 347082 Lakoše-Koležnikov most III. faza"
Pogodbena vrednost:146.961,47 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:15.05.2019
Trajanje pogodbe:4 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o., Lava 42, SI-3000 Celje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Gradbena pogodba št. 4110-0001/2019 za projekt "Inv. vzdrž. LC 347082 Lakoše-Koležnikov most III. faza" (sklenitev: 15.05.2019, zadnja spr.: 12.06.2019)prenos datoteke|podrobni podatki