Javno naročilo

JN004311/2018-X01

Datum objave:12.06.2019
Datum zadnje spremembe:12.06.2019
 
Naročnik
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45232210:Gradnja nadzemnih vodov
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Dobava kostanjevih drogov
Pogodbena vrednost:492.934,90 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:25.04.2019
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
SES storitve, inženiring, trgovina d.o.o., Opekarska ulica 22, SI-2000 Maribor
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Dobava kostanjevih drogov (sklenitev: 25.04.2019, zadnja spr.: 12.06.2019)prenos datoteke|podrobni podatki