Javno naročilo

JN002181/2019-X01

Datum objave:12.06.2019
Datum zadnje spremembe:12.06.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 80000000:Storitve izobraževanja in usposabljanja
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Izvedba programa » Usposabljanje voznikov iz varne vožnje«
Pogodbena vrednost:19.441,60 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:16.05.2019
Trajanje pogodbe:6 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d., Dunajska cesta 128A, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Izvedba programa » Usposabljanje voznikov iz varne vožnje« (sklenitev: 16.05.2019, zadnja spr.: 12.06.2019)prenos datoteke|podrobni podatki