Javno naročilo

JN001496/2019-C01

Datum objave:12.06.2019
Datum zadnje spremembe:12.06.2019
 
Naročnik
MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45210000:Gradbena dela na stavbah
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba za gradnjo Centra trajnostne mobilnosti (operacija: Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6)
Pogodbena vrednost:616.182,59 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:28.05.2019
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
KOVINAR - GRADNJE ST, storitve in trgovina, d.o.o., Spodnji Plavž 26, SI-4270 Jesenice
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba za gradnjo Centra trajnostne mobilnosti (operacija: Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6) (sklenitev: 28.05.2019, zadnja spr.: 12.06.2019)prenos datoteke|podrobni podatki