Javno naročilo

JN000089/2019-X01

Datum objave:12.06.2019
Datum zadnje spremembe:12.06.2019
 
Naročnik
GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 72000000 (Storitve informacijske tehnologije)
Podatki o predmetu naročila: Imenovanje podizvajalca
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1 k Pogodbi o vzdrževnju dokumentnega informacijskega sistema BusinessConnect
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:03.06.2019
Trajanje dodatka:2 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
IN2 Informacijski inženiring, d.o.o. Koper, Šmarska cesta 7C, SI-6000 Koper - Capodistria

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih