Javno naročilo

JN002231/2019-X01

Datum objave:12.06.2019
Datum zadnje spremembe:11.07.2019
 
Naročnik
OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45212100:Gradbena dela na objektih za prosti čas, 45000000:Gradbena dela
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Športna ploščad Krtina 2. faza
Pogodbena vrednost:174.243,51 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:24.05.2019, 28.06.2019
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
LESNINA MG OPREMA podjetje za inženiring, d.d., Ljubljana, Parmova ulica 53, SI-1000 Ljubljana
LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Športna ploščad Krtina 2. faza (sklenitev: 24.05.2019, zadnja spr.: 12.06.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 1 (sklenitev: 28.06.2019, zadnja spr.: 11.07.2019)prenos datoteke|podrobni podatki