Javno naročilo

JN003442/2019-F01

Datum objave:12.06.2019
Datum zadnje spremembe:12.06.2019
 
Naročnik
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 48600000:Programski paket za podatkovne baze in operacijski programski paket
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:JPE-SPV-130/19 - Razširitev sistema vodenja za SNCR kotla 3
Pogodbena vrednost:207.770,88 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:11.06.2019
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
SIEMENS Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Letališka cesta 29C, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
JPE-SPV-130/19 - Razširitev sistema vodenja za SNCR kotla 3 (sklenitev: 11.06.2019, zadnja spr.: 12.06.2019)prenos datoteke|podrobni podatki