Javno naročilo

JN000905/2019-X01

Datum objave:12.06.2019
Datum zadnje spremembe:12.06.2019
 
Naročnik
TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Da.
Ostali naročniki:Naročniki javnega naročila so:
 JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.,
 JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
 JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.,
 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.,
 ŽALE Javno podjetje, d.o.o.,
 TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA d.o.o. in
 GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 79212000:Revizorske storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:JHL-1/19 - TP Pogodba za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2019, 2020 in 2021
Pogodbena vrednost:22.911,60 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:24.05.2019
Trajanje pogodbe:36 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
JHL-1/19 - TP Pogodba za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2019, 2020 in 2021 (sklenitev: 24.05.2019, zadnja spr.: 12.06.2019)prenos datoteke|podrobni podatki