Javno naročilo

JN000694/2019-C01

Datum objave:12.06.2019
Datum zadnje spremembe:12.06.2019
 
Naročnik
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 09130000:Nafta in destilati
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Nakup goriva
Pogodbena vrednost:2.077.985,74 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:28.05.2019
Trajanje pogodbe:60 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Nakup goriva (sklenitev: 28.05.2019, zadnja spr.: 12.06.2019)prenos datoteke|podrobni podatki