Javno naročilo

Datum objave:12.06.2019
Datum zadnje spremembe:12.06.2019
 
Naročnik
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 09310000 (Elektrika)
Podatki o predmetu naročila: Dobava električne energije za leti 2019 in 2020 po sklopih
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 3 k pogodbi št. 175/2018 o dobavi električne energije za leti 2019 in 2020
Vrednost dodatka:1.159,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:04.06.2019
Trajanje dodatka:19 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
HEP Energija, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Tivolska cesta 48, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih