Javno naročilo

JN000334/2019-C01

Datum objave:12.06.2019
Datum zadnje spremembe:12.06.2019
 
Naročnik
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 33140000 (Proizvodi za medicinsko uporabo)
Podatki o predmetu naročila: Katetri in seti
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Katetri in seti za merjenje znotraj lobanjskega tlaka, temperature in kisika
Pogodbena vrednost:375.760,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:08.05.2019
Trajanje pogodbe:48 mesecev.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
RAM 2 trgovina, proizvodnja, zastopanje in inženiring, d.o.o., Bratislavska cesta 7, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih