Javno naročilo

Datum objave:12.06.2019
Datum zadnje spremembe:12.06.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1B, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 38344000 (Naprave za spremljanje in nadzorovanje onesnaženosti)
Podatki o predmetu naročila: Nakup merilne opreme za spremljanje kakovosti zunanjega zraka, SKLOP 2: Merilniki za spremljanje koncentracij plinskih onesnaževal v zunanjem zraku in SKLOP 3: Merilniki za kontinuirano spremljanje koncentracije delcev v zunanjem zraku
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:07.06.2019
Trajanje dodatka:2 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Zagrebška cesta 22, SI-2000 Maribor

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih