Javno naročilo

JN001981/2019-X01

Datum objave:12.06.2019
Datum zadnje spremembe:12.06.2019
 
Naročnik
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 50100000:Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:VZDRŽEVANJE VOZIL HYUNDAI
Pogodbena vrednost:26.840,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:07.06.2019
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
Autobinck Ljubljana d.o.o., distribucija motornih vozil, Brnčičeva ulica 45, SI-1231 Ljubljana - Črnuče
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
VZDRŽEVANJE VOZIL HYUNDAI (sklenitev: 07.06.2019, zadnja spr.: 12.06.2019)prenos datoteke|podrobni podatki