Javno naročilo

JN001949/2019-C01

Datum objave:12.06.2019
Datum zadnje spremembe:12.06.2019
 
Naročnik
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 34921000:Oprema za vzdrževanje cest
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Dobava in montaža silosov in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov
Pogodbena vrednost:1.372.439,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:06.06.2019
Trajanje pogodbe:6 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
TIMCO CONSULTING trgovina, inženiring, storitve d.o.o., Kočevarjeva ulica 7, SI-2000 Maribor
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Dobava in montaža silosov in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov (sklenitev: 06.06.2019, zadnja spr.: 12.06.2019)prenos datoteke|podrobni podatki