Javno naročilo

JN001571/2019-X01

Datum objave:12.06.2019
Datum zadnje spremembe:12.06.2019
 
Naročnik
OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45233141:Vzdrževalna dela na cestah
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba za vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Bohinj za leto 2019 in 2020
Pogodbena vrednost:99.999,78 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:22.05.2019
Trajanje pogodbe:19 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
GOZDNO GOSPODARSTVO BLED d.o.o., Ljubljanska cesta 19, SI-4260 Bled
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba za vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Bohinj za leto 2019 in 2020 (sklenitev: 22.05.2019, zadnja spr.: 12.06.2019)prenos datoteke|podrobni podatki