Javno naročilo

JN001863/2019-X01

Datum objave:12.06.2019
Datum zadnje spremembe:12.06.2019
 
Naročnik
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45453100:Sanacijska dela
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Gradbena pogodba št. JN 9/2019 Izvedba sanacijskih del v zvezi z zamakanjem fasade, Ulica Ivane Kobilce 1 (objekt B2), Brdo, Ljubljana
Pogodbena vrednost:47.835,51 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:07.06.2019
Trajanje pogodbe:1 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
PROMOBILE gradbeni inženiring, d.o.o., Mokrška ulica 14, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Gradbena pogodba št. JN 9/2019 Izvedba sanacijskih del v zvezi z zamakanjem fasade, Ulica Ivane Kobilce 1 (objekt B2), Brdo, Ljubljana (sklenitev: 07.06.2019, zadnja spr.: 12.06.2019)prenos datoteke|podrobni podatki