Javno naročilo

Datum objave:12.06.2019
Datum zadnje spremembe:13.06.2019
 
Naročnik
OBČINA PREVALJE, Trg 2A, 2391 Prevalje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
Podatki o predmetu naročila: Naravna kolesarska infotočka Poljana v okviru projekta INTERREG NatureGame, sklop 1: Zunanja ureditev in izgradnja sanitarnega bloka ter nadstreška za kolesarske skupine
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1
Vrednost dodatka:1.337,41 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:10.06.2019
Trajanje dodatka:2 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
KVITRO, Gradbeništvo, d.o.o., Vič 10C, SI-2370 Dravograd

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih