Javno naročilo

JN002577/2019-X01

Datum objave:12.06.2019
Datum zadnje spremembe:12.06.2019
 
Naročnik
KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 90510000:Odstranjevanje in obdelava odpadkov
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba za prevzem, predelavo in odstranjevanje biorazgradljivih odpadkov
Pogodbena vrednost:54.750,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:10.06.2019
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Agrokombinatska cesta 80, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba za prevzem, predelavo in odstranjevanje biorazgradljivih odpadkov (sklenitev: 10.06.2019, zadnja spr.: 12.06.2019)prenos datoteke|podrobni podatki