Javno naročilo

JN003437/2019-X01

Datum objave:05.07.2019
Datum zadnje spremembe:08.11.2019
 
Naročnik
GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 30200000:Računalniška oprema in pribor
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o nakupu računalniške opreme - SKLOP 1 - Energijsko učinkoviti računalniki in dodatna oprema
Pogodbena vrednost:95.372,28 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:04.07.2019
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
COMPROJEKT, računalniške storitve, grafično oblikovanje in posredništvo, d.o.o, Obrtniška cesta 14, SI-1420 Trbovlje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o nakupu računalniške opreme - SKLOP 1 - Energijsko učinkoviti računalniki in dodatna oprema (sklenitev: 04.07.2019, zadnja spr.: 08.11.2019)prenos datoteke|podrobni podatki