Javno naročilo

JN001904/2019-F01

Datum objave:11.07.2019
Datum zadnje spremembe:07.07.2020
 
Naročnik
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 31320000:Kabli za distribucijo elektrike
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. JN19-005 Dobava NN kablov za napetostni nivo 1 kV
Pogodbena vrednost:1.437.849,30 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:28.06.2019, 11.07.2019, 07.08.2019, 03.09.2019, 03.10.2019, 05.11.2019, 06.12.2019, 07.01.2020, 05.02.2020, 05.03.2020, 08.04.2020, 07.05.2020, 04.06.2020, 06.07.2020
Trajanje pogodbe:24 mesecev, 1 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
ELEKTRONABAVA, specializirana trgovina z elektrotehničnimi materiali d.o.o., Cesta 24. junija 3, SI-1231 Ljubljana - Črnuče
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. JN19-005 Dobava NN kablov za napetostni nivo 1 kV (sklenitev: 28.06.2019, zadnja spr.: 11.07.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 1 - Julij 2019 (sklenitev: 11.07.2019, zadnja spr.: 23.07.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 2 - Avgust 2019 (sklenitev: 07.08.2019, zadnja spr.: 09.08.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 3 - September 2019 (sklenitev: 03.09.2019, zadnja spr.: 05.09.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 4 - Oktober 2019 (sklenitev: 03.10.2019, zadnja spr.: 03.10.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 5 - November 2019 (sklenitev: 05.11.2019, zadnja spr.: 08.11.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 6 - December 2019 (sklenitev: 06.12.2019, zadnja spr.: 09.12.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 7 - januar 2020 (sklenitev: 07.01.2020, zadnja spr.: 21.01.2020)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 8 - Februar 2020 (sklenitev: 05.02.2020, zadnja spr.: 10.02.2020)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 9 - Marec 2020 (sklenitev: 05.03.2020, zadnja spr.: 06.03.2020)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 10 - April 2020 (sklenitev: 08.04.2020, zadnja spr.: 09.04.2020)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 11 - Maj 2020 (sklenitev: 07.05.2020, zadnja spr.: 07.05.2020)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 12 - Junij 2020 (sklenitev: 04.06.2020, zadnja spr.: 15.06.2020)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 13 - Julij 2020 (sklenitev: 06.07.2020, zadnja spr.: 07.07.2020)prenos datoteke|podrobni podatki