Javno naročilo

JN001904/2019-F01

Datum objave:11.07.2019
Datum zadnje spremembe:11.07.2019
 
Naročnik
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 31320000 (Kabli za distribucijo elektrike)
Podatki o predmetu naročila: Dobava NN kablov za napetostni nivo 1 kV
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. JN19-005 Dobava NN kablov za napetostni nivo 1 kV
Pogodbena vrednost:1.437.849,30 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:28.06.2019
Trajanje pogodbe:24 mesecev.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
ELEKTRONABAVA, specializirana trgovina z elektrotehničnimi materiali d.o.o., Cesta 24. junija 3, SI-1231 Ljubljana - Črnuče

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih