Javno naročilo

JN001391/2019-X01

Datum objave:11.07.2019
Datum zadnje spremembe:11.07.2019
 
Naročnik
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 24300000:Osnovne anorganske in organske kemikalije
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. 60-006-04/2019
Pogodbena vrednost:22.626,82 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:19.06.2019
Trajanje pogodbe:24 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d., Cesta na Brdo 100, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. 60-006-04/2019 (sklenitev: 19.06.2019, zadnja spr.: 11.07.2019)prenos datoteke|podrobni podatki