Javno naročilo

JN001391/2019-X01

Datum objave:11.07.2019
Datum zadnje spremembe:11.07.2019
 
Naročnik
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 24300000:Osnovne anorganske in organske kemikalije
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. 60-006-06/2019
Pogodbena vrednost:443,44 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:18.06.2019
Trajanje pogodbe:24 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. 60-006-06/2019 (sklenitev: 18.06.2019, zadnja spr.: 11.07.2019)prenos datoteke|podrobni podatki