Javno naročilo

JN002690/2019-X01

Datum objave:11.07.2019
Datum zadnje spremembe:11.07.2019
 
Naročnik
OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71250000:Arhitekturne, inženirske in geodetske storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Okvirni sporazum za izvajanje geodetskih storitev na območju občine Žalec v obdobju 2019-2021
Pogodbena vrednost:93.183,78 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:10.07.2019
Trajanje pogodbe:24 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
GEOFOTO podjetje za geodetske in računalniške storitve d.o.o., Mariborska cesta 5, SI-2310 Slovenska Bistrica
GEOBI, geodetske storitve, d.o.o., Delavska cesta 24, SI-4208 Šenčur
GEONARIS, geodetske storitve, d.o.o., Jalnova ulica 70, SI-1000 Ljubljana
PARCELACIJA - GEODETSKE MERITVE, PETER JALOVEC, s.p., Hmeljarska cesta 15, SI-3312 Prebold
GEOPROJEKT, Geodetske storitve, projektiranje, inženiring, nepremičnine d.o.o., Šlandrov trg 11, SI-3310 Žalec
GEO STUDIO, geodetski inženiring in svetovanje d.o.o., Brodarjeva ulica 6, SI-3000 Celje
GEODETSKI ZAVOD CELJE izvajanje strokovno-operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, SI-3000 Celje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Okvirni sporazum za izvajanje geodetskih storitev na območju občine Žalec v obdobju 2019-2021 (sklenitev: 10.07.2019, zadnja spr.: 11.07.2019)prenos datoteke|podrobni podatki