Javno naročilo

JN003214/2019-X01

Datum objave:11.07.2019
Datum zadnje spremembe:11.07.2019
 
Naročnik
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45211340:Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Gradbena pogodba št. JN 15/2019 za izvedbo sanacijskih del na strehi stanovanjskega objekta - lamele D soseske Perovo, Kamnik
Pogodbena vrednost:90.402,11 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:09.07.2019
Trajanje pogodbe:1 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
HIPOX gradbeništvo, hidroizolacije, industrijski tlaki, d.o.o., Ambruževa ulica 3, SI-1291 Škofljica
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Gradbena pogodba št. JN 15/2019 za izvedbo sanacijskih del na strehi stanovanjskega objekta - lamele D soseske Perovo, Kamnik (sklenitev: 09.07.2019, zadnja spr.: 11.07.2019)prenos datoteke|podrobni podatki