Javno naročilo

JN003606/2019-C01

Datum objave:11.07.2019
Datum zadnje spremembe:11.07.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 60100000:Storitve cestnega prevoza
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:POGODBA O NAJEMU VOZIL ZA VIP AKCIJO "TRI MORJA 2019"
Pogodbena vrednost:4.636,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:30.05.2019
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
AUTOCOMMERCE trgovina z vozili in deli, vzdrževanje motornih vozil, d.o.o., Baragova ulica 10, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
POGODBA O NAJEMU VOZIL ZA VIP AKCIJO "TRI MORJA 2019" (sklenitev: 30.05.2019, zadnja spr.: 11.07.2019)prenos datoteke|podrobni podatki