Javno naročilo

JN002496/2019-X01

Datum objave:11.07.2019
Datum zadnje spremembe:11.07.2019
 
Naročnik
OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45000000:Gradbena dela
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:OBNOVA STREHE NA TELOVADNICI OŠ RODICA
Pogodbena vrednost:59.928,77 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:27.06.2019
Trajanje pogodbe:2 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
STREHCA trgovina, zastopanje in storitve, d.o.o., Livada 3, SI-8000 Novo mesto
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
OBNOVA STREHE NA TELOVADNICI OŠ RODICA (sklenitev: 27.06.2019, zadnja spr.: 11.07.2019)prenos datoteke|podrobni podatki