Javno naročilo

JN002502/2019-X01

Datum objave:11.07.2019
Datum zadnje spremembe:11.07.2019
 
Naročnik
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne 7, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71630000:Storitve tehničnih pregledov in testiranj
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:4303-7/2019/1; Vzdrževanje sistema radijskih nadzornih postaj za obdobje 4 let
Pogodbena vrednost:158.600,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:17.06.2019
Trajanje pogodbe:48 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o., Pod gradom 27, SI-1351 Brezovica pri Ljubljani
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
4303-7/2019/1; Vzdrževanje sistema radijskih nadzornih postaj za obdobje 4 let (sklenitev: 17.06.2019, zadnja spr.: 11.07.2019)prenos datoteke|podrobni podatki