Javno naročilo

JN004239/2019-X01

Datum objave:11.07.2019
Datum zadnje spremembe:11.07.2019
 
Naročnik
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 72267000:Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:POGODBA št. JN-1/2019-10
Pogodbena vrednost:242.048,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:11.07.2019
Trajanje pogodbe:48 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
MOJDENAR IT, informacijske tehnologije d.o.o., Vurnikova ulica 2, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
POGODBA št. JN-1/2019-10 (sklenitev: 11.07.2019, zadnja spr.: 11.07.2019)prenos datoteke|podrobni podatki