Javno naročilo

JN002823/2019-X01

Datum objave:11.07.2019
Datum zadnje spremembe:11.07.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71000000:Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Izdelava prometne študije za širše območje za potrebe izdelave državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana
Pogodbena vrednost:82.941,70 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:04.07.2019
Trajanje pogodbe:5 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
OMEGA CONSULT projektni management, d.o.o., Ljubljana, Gregorčičeva ulica 7, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Izdelava prometne študije za širše območje za potrebe izdelave državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana (sklenitev: 04.07.2019, zadnja spr.: 11.07.2019)prenos datoteke|podrobni podatki