Javno naročilo

JN004826/2018-C01

Datum objave:11.07.2019
Datum zadnje spremembe:11.07.2019
 
Naročnik
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Da.
Ostali naročniki:Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana in
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45231000:Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, 45230000:Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Izgradnja kanalizacije sočasno ob obnovi ceste krožišče Zbilje - Žeje
Pogodbena vrednost:332.530,08 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:12.12.2018, 27.06.2019
Trajanje pogodbe:7 mesecev, 6 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
PRENOVA - GRADBENIK d.o.o., splošno gradbeništvo in trgovina, Stanežiče 39, SI-1210 Ljubljana - Šentvid
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Izgradnja kanalizacije sočasno ob obnovi ceste krožišče Zbilje - Žeje (sklenitev: 12.12.2018, zadnja spr.: 11.07.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 1 k pogodbi št. 3187N/18-TIS za izgradnjo kanalizacije sočasno ob obnovi ceste krožišče Zbilje - Žeje (sklenitev: 27.06.2019, zadnja spr.: 11.07.2019)prenos datoteke|podrobni podatki