Javno naročilo

Datum objave:11.07.2019
Datum zadnje spremembe:11.07.2019
 
Naročnik
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Da.
Ostali naročniki:Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana in
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
Podatki o predmetu naročila: Obnova ceste Krožišče Zbilje - Žeje - poslovna cona, gradnja pločnika, obnova vodovoda, izgradnja kanalizacije in plinovoda
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1 k pogodbi št. 3187N/18-TIS za izgradnjo kanalizacije sočasno ob obnovi ceste krožišče Zbilje - Žeje
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:27.06.2019
Trajanje dodatka:6 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
PRENOVA - GRADBENIK d.o.o., splošno gradbeništvo in trgovina, Stanežiče 39, SI-1210 Ljubljana - Šentvid

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih