Javno naročilo

JN003158/2019-X01

Datum objave:12.07.2019
Datum zadnje spremembe:12.07.2019
 
Naročnik
UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 50300000:Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:07/NMV/2019
Pogodbena vrednost:97.600,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:28.06.2019
Trajanje pogodbe:24 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
MARAND Inženiring d.o.o., Koprska ulica 100, SI-1000 Ljubljana
ENERGODATA trgovina, posredništvo in storitve d.o.o., Belokranjska ulica 4, SI-2000 Maribor
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
07/NMV/2019 (sklenitev: 28.06.2019, zadnja spr.: 12.07.2019)prenos datoteke|podrobni podatki