Javno naročilo

JN003752/2019-X01

Datum objave:12.07.2019
Datum zadnje spremembe:15.10.2019
 
Naročnik
GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 73000000:Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve, 72300000:Podatkovne storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Izvedba hidrografskih meritev globin sklop A-Hidrografska izmera-letne meritve 2019
Pogodbena vrednost:145.912,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:11.07.2019, 14.10.2019
Trajanje pogodbe:4 mesecev, Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
SIRIO, podjetje za nautiko, ribištvo in trgovino, d.o.o., Koper, Kvedrova cesta 16, SI-6000 Koper - Capodistria
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Izvedba hidrografskih meritev globin sklop A-Hidrografska izmera-letne meritve 2019 (sklenitev: 11.07.2019, zadnja spr.: 12.07.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
ANEKS ŠT. 1 K POGODBI ŠT. S091042/P2 “ Izvedba hidrografskih meritev globin; letne meritve 2019- SKLOP A.” (sklenitev: 14.10.2019, zadnja spr.: 15.10.2019)prenos datoteke|podrobni podatki