Javno naročilo

JN003752/2019-X01

Datum objave:12.07.2019
Datum zadnje spremembe:12.07.2019
 
Naročnik
GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 73000000:Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Izvedba hidrografskih meritev globin Sklop B: Hidrografska izmera-Vplovni kanali pristanišča Koper
Pogodbena vrednost:24.400,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:11.07.2019
Trajanje pogodbe:1 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
SIRIO, podjetje za nautiko, ribištvo in trgovino, d.o.o., Koper, Kvedrova cesta 16, SI-6000 Koper - Capodistria
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Izvedba hidrografskih meritev globin Sklop B: Hidrografska izmera-Vplovni kanali pristanišča Koper (sklenitev: 11.07.2019, zadnja spr.: 12.07.2019)prenos datoteke|podrobni podatki