Javno naročilo

JN004082/2019-X01

Datum objave:12.07.2019
Datum zadnje spremembe:12.07.2019
 
Naročnik
GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 72300000:Podatkovne storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Organizacija izvajalske skupine za izvedbo obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
Pogodbena vrednost:130.784,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:11.07.2019
Trajanje pogodbe:8 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
GEODETSKI ZAVOD CELJE izvajanje strokovno-operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, SI-3000 Celje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Organizacija izvajalske skupine za izvedbo obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (sklenitev: 11.07.2019, zadnja spr.: 12.07.2019)prenos datoteke|podrobni podatki