Javno naročilo

JN003755/2019-X01

Datum objave:12.07.2019
Datum zadnje spremembe:12.07.2019
 
Naročnik
OBČINA BELTINCI, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45233262:Gradbena dela na coni za pešce
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Izgradnja pločnika v Žitni ulici
Pogodbena vrednost:69.206,79 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:04.07.2019
Trajanje pogodbe:2 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
LEGARTIS, gradbeno podjetje d.o.o., Trimlini 2I, SI-9220 Lendava - Lendva
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Izgradnja pločnika v Žitni ulici (sklenitev: 04.07.2019, zadnja spr.: 12.07.2019)prenos datoteke|podrobni podatki