Javno naročilo

JN003147/2019-X01

Datum objave:12.07.2019
Datum zadnje spremembe:09.09.2019
 
Naročnik
OBČINA METLIKA, Mestni trg 24, 8330 Metlika
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71320000:Storitve gradbenega projektiranja
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o izdelavi projektne dokumentacije št. 371-70/2018
Pogodbena vrednost:33.428,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:08.07.2019, 06.09.2019
Trajanje pogodbe:4 mesecev, Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
ACER Prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja, Novo mesto, d.o.o., Šentjernejska cesta 43, SI-8000 Novo mesto
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o izdelavi projektne dokumentacije št. 371-70/2018 (sklenitev: 08.07.2019, zadnja spr.: 12.07.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 1 (sklenitev: 06.09.2019, zadnja spr.: 09.09.2019)prenos datoteke|podrobni podatki