Javno naročilo

JN000830/2019-C01

Datum objave:12.07.2019
Datum zadnje spremembe:12.07.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45112000:Izkopna in zemeljska dela
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o izvedbi gradbenih pripravljalnih del – Jama pod Macesnovo gorico št. KOMUNALA KOČEVJE-19-160049-TB
Pogodbena vrednost:150.464,58 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:02.07.2019
Trajanje pogodbe:5 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE d.o.o., Tesarska ulica 10, SI-1330 Kočevje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o izvedbi gradbenih pripravljalnih del – Jama pod Macesnovo gorico št. KOMUNALA KOČEVJE-19-160049-TB (sklenitev: 02.07.2019, zadnja spr.: 12.07.2019)prenos datoteke|podrobni podatki