Javno naročilo

JN000949/2016-Q02

Datum objave:12.07.2019
Datum zadnje spremembe:12.07.2019
 
Naročnik
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 48600000 (Programski paket za podatkovne baze in operacijski programski paket)
Podatki o predmetu naročila: Razširitev predmeta pogodbe z izvedbo nakupa 40 licenc "IBM DB2 Workgroup Server Edition Authorized User Single Install" in zagotavljanjem njihove podpore in vzdrževanja do zaključka trajanja osnovne pogodbe.
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Dodatek št. 2 k pogodbi št. JN 48/2016
Vrednost dodatka:10.765,28 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:28.06.2019
Trajanje dodatka:13 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
COMPAREX, informacijski sistemi, d.o.o., Šmartinska cesta 53, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih