Javno naročilo

JN000705/2019-C01

Datum objave:12.07.2019
Datum zadnje spremembe:12.07.2019
 
Naročnik
OSNOVNA ŠOLA LEDINA, Komenskega ulica 19, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15000000:Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Okvirni sporazumza sukcesivne nakupe in dobave živil
Pogodbena vrednost:23.343,86 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:14.05.2019
Trajanje pogodbe:36 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
SIPIC trgovina in proizvodnja d.o.o., Koprska ulica 94, SI-1000 Ljubljana
GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o., Dolenjska cesta 242, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Okvirni sporazumza sukcesivne nakupe in dobave živil (sklenitev: 14.05.2019, zadnja spr.: 12.07.2019)prenos datoteke|podrobni podatki