Javno naročilo

JN005248/2018-C01

Datum objave:17.07.2019
Datum zadnje spremembe:13.08.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45000000:Gradbena dela
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. C2711-18-356444 o adaptaciji bolnišnične lekarne SB Trbovlje
Pogodbena vrednost:546.698,95 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:10.04.2019
Trajanje pogodbe:4 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
VG5, gradnja, inženiring in svetovanje, d.o.o., Tehnološki park 24, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. C2711-18-356444 o adaptaciji bolnišnične lekarne SB Trbovlje (sklenitev: 10.04.2019, zadnja spr.: 13.08.2019)prenos datoteke|podrobni podatki