Javno naročilo

Datum objave:13.08.2019
Datum zadnje spremembe:13.08.2019
 
Naročnik
OBČINA ŠENTJUR, Mestni trg 10, 3230 Šentjur
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 48000000:Programski paketi in informacijski sistemi
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Sanacija udora brežine pod JP 897251 Podlešje - Osredek - plaz
Pogodbena vrednost:179.325,36 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:20.05.2019
Trajanje pogodbe:5 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
AGM NEMEC, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Sedraž 3, SI-3270 Laško
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Sanacija udora brežine pod JP 897251 Podlešje - Osredek - plaz (sklenitev: 20.05.2019, zadnja spr.: 13.08.2019)prenos datoteke|podrobni podatki